Shenzhen di Solid Electronics Co, Ltd

Mae ansawdd yn ein cryfderau mwyaf cystadleuol, sefydlogrwydd a dibynadwyedd yw nodwedd mwyaf o gynhyrchion Di-solet!

Cartref > Newyddion > Cynnwys
Modd Ffacs I Modem
- Apr 14, 2017 -

Ffacs drwy modemau, yn ogystal â arbed costau ffacs pwrpasol, mae'r manteision yn llawer: Gallwch ffacsio y ffeiliau cyfrifiadurol yn uniongyrchol i'r peiriant cyfrifiadur neu ffacs arall, heb yn gyntaf argraffu'r ffeil; Gellir yn hawdd i chi gynilo neu olygu'r negeseuon ffacs sy'n dod i mewn; Gallwch oresgyn y broblem o pylu graddol llawysgrifen oherwydd y defnydd o bapur gwres-sensitif gan beiriannau ffacs cyffredin; Oherwydd bod modem yn defnyddio technoleg cywiro gwall, ansawdd ffacs yn well na pheiriant ffacs arferol, yn enwedig ar gyfer ffacs graffig. Mae'r modem ffacs yn cael ei ddilyn yn bennaf gan V.29 a V.17 protocolau ffacs. Mae'r V.29 cefnogi 9600bps cyflymder ffacs, tra gall V.17 gefnogi 14400bps cyflymder ffacs.